Telefon: +420 608 124 553

Blokáda krční páteře

Proč je nutné blokádu krční páteře řešit komplexně?

Výrazná bolest, omezená pohyblivost, bolest hlavy či bolest vystřelující do rukou, to vše může doprovázet nepříjemný stav jakým je blokáda krční páteře. Možná se Vám to již stalo. Po nepatrném pohybu se v páteři stalo „něco“ a už tušíte, že to není v pořádku. Pak se snažíte páteř rozhýbat nebo zjistit, co se vlastně stalo a  narazíte na prudkou bolest. Najednou nemůžete pohnout hlavou. Jste nuceni zůstat ve strnulé poloze a raději se moc nehýbat. Může se vám točit hlava a žaludek můžete mít jako na vodě.

Jindy se ráno probudíte a hned cítíte, že je něco špatně. Vypadá to jako přeležený krk, ale stav se postupně zhoršuje, až zjistíte, že téměř nemůžete bezbolestně hýbat hlavou.

Způsobů, jak k blokádě může dojít je mnoho. Otázkou je proč k tomuto stavu dochází a jak jej řešit.

Více na téma blokády páteře zde.

Jak naše páteř funguje?

Kloubní plochy, které umožňují skloubení obratlů mají v různých částech páteře různý sklon. Často je postavení naší páteře během denních aktivit nefyziologické. Například po dlouhém sezení u počítače je vaše hlava předsunutá. Jistě tušíte, že toto držení není ideální. Pak není možné, například otáčíte-li hlavu, aby k pohybu docházelo tam kde má, tj. v kloubech, které jsou pro to určeny, ale k pohybu dochází v jiných částech a ty jsou pak přetěžovány.

Pro to, aby krční páteř mohla dobře fungovat a byl využit potenciál kloubních ploch, je třeba aby hrudní páteř, bederní páteř, pánev či chodidla byly v určitém funkčním nastavení, které umožní dosáhnout kvalitního fungování. Postavení v krční páteři, je tedy otázkou celkového držení těla. Není tedy možné vyřešit problém v krční páteři pouze ovlivňováním samotné krční páteře.

Další souvislosti

Osobně vnímám blokádu jako “špičku ledovce” celého problému. Dle mého názoru, chceme-li blokádu “vyřešit” je třeba se pohybovým aparátem zabývat komplexně. Další rovinou je pak kontext, ve kterém k problému dochází a to hlavně psycho-sociální souvislosti. To znamená, že žádný problém v pohybovém aparátu nevzniká izolovaně, ale vždy v určitých souvislostech a to nejen na tělesné úrovni, ale i na úrovni psychické. Jakým způsobem reagujeme na stres, jaké máme vztahy, jaké je naše emoční ladění, toho vše má vliv na náš pohybový aparát.

Řešení na úrovni pohybového aparátu

Při své terapii se vždy zajímám o hlubší souvislosti, které k blokádě vedly. Pojďme se však spolu podívat na řešení na úrovni pohybového aparátu. Vezmeme-li v úvahu, že blokáda jen poukazuje na celkové špatné fungování, není efektivní se hned z počátku zabývat samotnou blokádou. Faktem je, že tyto stavy bývají často tak bolestivé, že není možné do blokády zasáhnout, aniž by došlo spíše ke zhoršení stavu.

 V první řadě se snažím zjistit, jakým způsobem funguje konkrétní motorický systém daného člověka. Zajímá mě, jak reaktivní. Zda je například hodně dráždivý, jaký je práh bolesti. Sleduji celkové držení těla, ale snažím se proniknout i do podstaty jeho fungování. Zajímá mě, jakým způsobem dochází k různým kompenzacím a proč v dané oblasti k blokádě dochází.

Z těchto poznatků, pak vycházím při terapii. Snažím se ovlivnit fungování motoriky, tak aby se zlepšily podmínky v oblasti, která je zablokovaná. Někdy pak dojde k tomu, že již není  třeba blokádu řešit, protože při zlepšení celkových podmínek v pohybovém aparátu dojde k uvolnění. Jindy je vhodné do segmentu zasáhnout a blokádu mechanicky uvolnit. K tomu ovšem většinou přistupuji až na druhé či následných terapiích.

Příklad z praxe

Klientku trápí opakující se blokády krční páteře, které vznikají i po nepatrném pohybu. Léčba obstřiky a léky proti bolesti nezabírají.

Při současné akutní blokádě je omezená pohyblivost krční páteře do všech směrů. Držení těla je strnulé zejména v oblasti krku a horní části zad. Při vyšetření se však ukazuje, že poruchu je možné sledovat až do oblasti bederní páteře a pánve.

Během vyetření také zjišťuji, že práh bolestivost klientky je poměrně nízký, což může mít za následek to, že první signály, že je v těle něco špatně, klientka nevnímá. A tak se nerovnováha postupně zvětšuje, napětí v některých oblastech stoupá, až nakonec dojde k blokádě při běžném pohybu.

Prvním krokem v terapii bylo zklidnit nervový systém. Je proto nezbytné vycházet z polohy, která je nebolestivá a pohodlná, je-li to možné. Opatrně jsem uvolňovala hrudní páteř ve velmi malém a nedráždivém rozsahu. Pokud bych se snažila v této situaci dosáhnout maximálního pohybu, přinutila bych nervový systém spustit ochranné vzorce, které by v této situaci nebyly žádoucí. Dalším z kroků bylo uvolnění pohybů pánve do všech volných směrů. Pánev je klíčovou částí pohybového aparátu. Často bývá její pohyblivost omezená zvýšeným napětím svalů. Například šikmé břišní svaly fixují pánev a spodní žebra. To má mimo jiné vliv na dechový vzorec.

Dále jsem pokračovala prací s chodidly. Při velmi bolestivých stavech je práce přes chodidla jednou z mála cest, jak ovlivnit například krční páteř. To, jak stojíme, jak je uzpůsobeno naše chodidlo má obrovský vliv na celkové držení těla a tím i na postavení krční páteře a hlavy.

Po terapii došlo k uvolnění pohybů krční páteře, přestože terapie primárně nebyla zaměřená na krční páteř. Pohyby byly mnohem volnější a méně bolestivé.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

Kontakt

Mgr. Kateřina Nimrichterová
Ostružinová 5 / 2935
Praha 10 - Záběhlice

www.zdravazada.eu
katerina.nimrichterova@zdravazada.eu
Konzultace a objednávky na tel.: +420 608 124 553

Loga

 
Sodexo Fokus Pass
Unišek Unišek plus Cadhoc

Nejčtenější článek

Poslední článek