Telefon: +420 608 124 553

Jiný pohled na bolesti zad

Žirafa

Když se procházíte v ZOO v San Diegu, vnímáte s jakým smyslem pro prostor je zde o zvířata pečováno. Především žirafy mají mimořádná privilegia. Nejsou zavřeny za vysokými ploty, ale jsou ze tří stran obklopeny masívními skálami. Od návštěvníků je dělí pouze úzký příkop. V průvodci je vysvětleno, že žirafy se velmi obávají riskovat kvůli svým kotníkům. Se zvláštním úsilím udržet rovnováhu na tak dlouhých nohách jsou žirafy velmi opatrné při překonávání překážek. Nikdy se neodváží překročit příkop a dostat se tak na svobodu, i když je to jen jeden krok. Je to psychologická bariéra, říká průvodce.

Nejsme i my všichni zajatci v našich osobních vězeních, svázáni našimi limitujícími návyky? Ačkoli jsme uvědomělé lidské bytosti a vidíme absurditu tohoto sebeomezování, nevíme jak se dostat přes tento příkop ke svobodě.

RUTHY, Alon: MINDFUL SPONTANEITY. 1. vyd. Berkley: North Atlancic Books 1996. 363 s. ISBN 1-55643-185-6

Tento úryvek jsem si vypůjčila z předmluvy knihy, která pojednává o Feldenkraisově metodě. Feldenkraisova metoda nás učí, jak se pomocí uvědomění skrze pohyb dostat zpět ke svobodě. Naše omezení z vnějšího pohledu mohou být absurdní a nesmyslná. Ovšem z vnitřního pohledu tomu tak není.  My často nevnímáme naše omezení jako limitující. Bereme tento stav jako skutečnost. Jako něco, co je dáno a nedá se to změnit, protože nevíme, jak by to mohlo být jinak. Bolesti zad vnímáme jako nepříjemné projevy, kterých se chceme za každou cenu zbavit, ale nenapadne nás, že úplné odstranění bolesti není možné, pokud nezměníme svůj přístup – pokud nezměníme přístup ke svému tělu a sami k sobě. Chceme dál pokračovat ve svém konaní bez bolesti a také bez toho aniž bychom překročili onen pomyslný příkop.

Během mé několikaleté praxe se zcela změnil můj pohled na vznik bolestí zad a dalších problémů, které v dnešní době trápí čím dál více lidí v mnohem mladším věku než dříve. Je zde jistě mnoho faktorů, které tento stav ovlivňují – sedavé zaměstnání, nedostatek pohybu, stres či špatná životospráva. Co ovšem považuji za klíčové, je fakt, že jsme ztratili kontakt s vlastním tělem. Bereme tělo jako nástroj. Jako něco, co se nesmí pokazit a musí za každých okolností bezbolestně fungovat. Jsme to ale MY, kdo toto tělo ovládá a kdo k němu má klíč. Nikdo z venčí nám ve skutečnosti nemůže problém plně vyřešit.

Považuji tedy za velmi podstatné opět navázat kontakt s vlastím tělem, naučit se vnímat sami sebe. Přes toto uvědomění pak můžeme předejít mnoha potížím, protože případný problém ucítíme mnohem dříve, než se projeví bolestí. Kdybychom dokázali svůj pohybový aparát dokonale vnímat a ovládat, řada problémů by vůbec nevznikla.

Metoda, která nám pomáhá překročit naše pomyslné hranice a zkvalitnit a obohatit tak svůj život, je právě Feldenkraisova metoda. Jsem ale přesvědčená, že bez ohledu na to, jestli se budeme zabývat nějakou metodou či ne, můžeme mnohé změnit hned. Právě v tento okamžik si můžeme uvědomit, jak sedíme, jak se cítíme a hledat způsoby a cesty jak fungovat a cítit se lépe. Protože podle mého názoru jen přes toto uvědomění můžeme pracovat na změně.

Existuje řada technik a metod, které byly vyvinuty k řešení problémů pohybového aparátu. Pokud tyto metody mají vést k opravdovému zlepšení, měl by být jejich cíl tentýž – tedy ne odstranění „problému“ jako takového, ale umožnění rozvoje člověka a podpora při překonání omezujících hranic a umožnění kvalitnějšího života.

Komentáře jsou uzavřeny.

Kontakt

Mgr. Kateřina Nimrichterová
Ostružinová 5 / 2935
Praha 10 - Záběhlice

www.zdravazada.eu
katerina.nimrichterova@zdravazada.eu
Konzultace a objednávky na tel.: +420 608 124 553

Loga

 
Sodexo Fokus Pass
Unišek Unišek plus Cadhoc

Nejčtenější článek

Poslední článek