Telefon: +420 608 124 553

Onemocnění plic

dandelion seed
Následující případ ukazuje, že fyzioterapie není určena jen pro řešení bolestí zad či poúrazové stavy. Držení těla a to, jakým způsobem se člověk pohybuje a využívá možností vlastního těla je dáno celkovým stavem jak fyzickým (včetně stavu vnitřních orgánů) tak psychickým.

Pan Jiří trpí plicní chorobou, která nevratně způsobuje, že plíce přestávají být funkční (dochází k jejich fibróze). Dojde tedy k tomu, že je značně omezena plicní kapacita. U pana Jiřího fungují plíce asi na 70%. Dýchání se tedy stává velmi namáhavou činností. Následkem toho dochází k výrazné změně držení těla. To, že jsou postiženy plíce, je třeba brát jako fakt, který bude vždy ovlivňovat pohybový aparát.

Úvodem je třeba říci, že plíce jsou, zjednodušeně řečeno, pasivní orgán, který vyplňuje hrudní dutinu. To, do jaké míry má plíce prostor je dáno pružností hrudního koše. Poškozenou plíci tedy neovlivníme, ale můžeme pozitivně ovlivnit zdravé části plic tak, že jim umožníme více prostoru díky lepší pružnosti a volnosti hrudního koše.

Terapie

Terapie byla zpočátku hlavně manuální. Mou snahou bylo maximálně uvolnit lopatky a zlepšit tak pohyblivost ramenních kloubů, uvolnit přetížené svaly (řada svalů je při namáhavém dýchání chronicky přetěžována), zvětšit pružnost žeber, zlepšit pohyblivost pánve vůči hrudníku (celý hrudník byl držen v nádechovém postavení, žebra nepružila, lopatky měly omezenou pohyblivost a pánev tvořila s hrudníkem jeden špatně pohyblivý celek). Nejednalo se však pouze o mechanické uvolňování, ale podstatnou částí terapie byla snaha o to, aby byl pohyb funkční, tzn., aby došlo k zefektivnění pohybových stereotypů za dané situace tak, aby byly maximálně účinné.

Další podstatnou částí terapie byla práce s dechem. V první fázi bylo podstatné, aby si pan Jiří uvědomil, jak vlastně dýchá, jak vnímá svůj dech. Poté jsme začali pracovat na samotném dýchání. Zpočátku však bylo důležité nesnažit se příliš zasahovat do samotného dechového rytmu vzhledem k dušnosti, která by se tímto mohla zhoršit. Pracovali jsme tedy zejména s uvědoměním dechu a představou. Postupně jsme začali cíleně pracovat na bráničním dýchání.

Velmi důležité bylo také uvědomění si kvality dechu během denních činností zejména ve stresových situacích. Poté bylo možné pracovat na vědomém zklidnění dechu i v těchto zátěžových situacích.

Spolupráce s panem Jiřím je dlouhodobá a trvá již bezmála rok. V současné době již zařazujeme lehčí uvolňovací fyzická cvičení, která pan Jiří bez problémů zvládne. Objektivně došlo ke zlepšení pružnosti hrudníku, lepší pohyblivosti lopatek, ramenních kloubu i pánve vůči trupu. Došlo k výraznému zlepšení dechového stereotypu.

Shrnutí

Při chronickém onemocnění plic dochází výrazným způsobem ke změně držení těla. Jde vždy o snahu nervového systému za daných okolností nastolit určitou rovnováhu. Pokud však tento stav trvá dlouhodobě, přestává být efektivním a dochází paradoxně k přetěžování určitých svalových skupin a neefektivnímu využití těla. To s sebou přináší další komplikace, které se již netýkají plic samotných, ale pohybového aparátu, což může druhotně přispívat ke zhoršení celkového stavu. Je proto důležité pracovat s tělem jako celkem a snažit se maximálně využít potenciál, které naše tělo má.

Očima pana Jiřího

Komentáře jsou uzavřeny.

Kontakt

Mgr. Kateřina Nimrichterová
Ostružinová 5 / 2935
Praha 10 - Záběhlice

www.zdravazada.eu
katerina.nimrichterova@zdravazada.eu
Konzultace a objednávky na tel.: +420 608 124 553

Loga

 
Sodexo Fokus Pass
Unišek Unišek plus Cadhoc

Nejčtenější článek

Poslední článek