Telefon: +420 608 124 553

Zablokovaná záda

Zablokovaná záda či zablokovaný krk. Řadě lidí tyto nepříjemné stavy jistě nejsou neznámé. Co je ovšem míněno tzv.blokádou a čím je způsobena? Jaké je řešení těchto nepříjemných stavů?

K do zažil blokádu např. krční páteře, jistě ví, že je to stav může být poměrně bolestivý a omezující. Silná bolest a nemožnost pohnout bezbolestně hlavou…

Co je to kloubní blokáda?
Nejdříve je třeba uvést, k čemu při blokádě dochází. Kloubní blokáda je způsobena mechanickou překážkou v kloubu. Jedna z teorií uvádí, že se v kloubu nacházejí volně pohyblivé struktury tzv. meniskoidy. Ty vyplňují nerovný povrch kloubních ploch. Při blokádě dojde ke „skřípnutí“ tohoto meniskoidu mezi kloubními ploškami. Tvrdý okraj meniskoidu vytvoří v kloubní chrupavce důlek, ve kterém pak meniskoid zůstane uvězněn a tím je znemožňena pohyblivost kloubu.

Na místě je otázka, proč k této poruše dochází?
Každý z nás během dne zažívá určité lehké formy blokád. Například při delším sezení pociťujeme nutnost se protáhnout. Někdy dojde ke „křupnutí“ v páteři nebo v jiných kloubech. To, co je rozhodující, zda se stane stav patologickým, je individuální míra zatížení. Přesáhne-li zatížení určitou mez, může vzniknout blokáda, kterou již sami nespravíme. Například nevyslyšíme-li impulzy našeho těla a budeme velmi dlouho sedět v strnulé poloze nebo budeme dlouhodobě opakovaně přetěžovat svůj pohybový aparát.

Každý člověk má svůj nezaměnitelný motorický vzorec
Podstatný vliv na vznik blokád mají naše pohybové stereotypy. O špatných stereotypech se můžeme bavit ve smyslu nevhodných pohybových návyků a snížené citlivosti vůči našemu tělu (špatný sed, zvedání břemen, špatná poloha při spánku…). Budeme-li se ale pohybovými stereotypy zabývat více do hloubky, musíme se zamyslet nad vykonáváním pohybu jako takovým. Každý člověk má svůj nezaměnitelný motorický vzorec. Například člověka poznáme již z dálky podle chůze. Řada poruch vzniká v souvislosti s řízením našeho pohybu. Vznikají takzvané svalové dysbalance a na základě těchto poruch vznikají i zmíněné kloubní blokády. Problém je tedy v určité nesouhře svalů, která je způsobena naším řízením z mozku čili chybným programem. K blokádě tedy nemusí dojít jen špatnou polohou těla, ale také špatnou spoluprací svalů, které mohou uvádět klouby dlouhodobě do nevýhodných poloh.

Jak ale dochází k vzniku těchto chybných pohybových programů?
Odpověď na tuto otázku by zřejmě zabrala více prostoru, než je rozsah tohoto informativního článku. Je ovšem dobré si uvědomit, že cokoliv, co se v našem těle odehraje, má jistou odezvu i v pohybovém aparátu. Náš nervový systém se snaží za každých okolností udržet určitou rovnováhu i za cenu jistých omezení. Velmi silným faktorem, který ovlivňuje řízení pohybu je bezpochyby bolest. Může se ovšem jednat i o bolest, jejíž původ vychází z vnitřního orgánu. I pouhá porucha vnitřního orgánu, aniž by byla bolestivá, ovlivňuje pohybový aparát. Může dojít dokonce k tomu, že po odeznění bolesti zůstávají pohybové stereotypy nadále změněny.

Vliv stresu a psychiky
Je zde ale jeden důležitý faktor, který je dobré zmínit. A tím je vliv stresu a psychiky vůbec na pohybový aparát a také na již zmíněné programy řízení pohybu. Stres, jak je známo, zvyšuje svalové napětí. Toto napětí dříve sloužilo k okamžité mobilizaci sil a útěku před nebezpečím. V současné době je řada lidí vystavena stresovým situacím opakovaně, ale žádný útěk se nekoná.

Naše nálada se bezesporu také promítá do držení těla. Představme si herce. Pokud má beze slov zahrát nějakou náladu, čím je způsobeno to, že to v nás vyvolá určitý pocit? Pomineme-li výraz obličeje, je to zajisté držení těla. Každé psychické rozpoložení s sebou nese určitý motorický vzorec. Například při úzkosti výrazně převažuje napětí v ohybačích (flexorech), což způsobuje typické úzkostné „schoulené“ držení těla. Mění se tím postavení těla v gravitačním poli, mění se těžiště těla. S tím mohou být spojeny další poruchy (nejen) pohybového aparátu, jedná-li se o stav dlouhodobý.

Může se zdát, že jsme od původního tématu trochu odbočili, ale to, co bylo řečeno je podstatné pro další řešení problému. Je ale jistě nepochybné, že pouhým odblokováním kloubu problém není vyřešen.

Terapie
Terapie by měla probíhat v několika rovinách. V první fázi by měla být zaměřena podle závažnosti stavu na mobilizaci zablokovaného kloubu a uvolnění souvisejících struktur (ev. mobilizaci souvisejících blokád). Samotné odblokování mnohdy není možné v akutním stavu kvůli velké bolestivosti a otoku. Vzhledem k tomu, že po odblokování dojde k velké úlevě, řada lidí toto považuje za konečné řešení. Jak ale vyplývá z předchozího textu, nic v našem těle se neděje jen tak náhodně. Vždy je dobré se zamyslet nad tím, proč k dané blokádě došlo nebo dochází opakovaně. Příště se blokáda může objevit v jiné části těla a my ji už nedáváme do souvislosti s předchozím stavem.
Další fáze terapie by se tedy měla zabývat příčinami vzniku poruch pohybového aparátu. A to rovinou řízení pohybu, uvědomění si špatných pohybových návyků a jejich nápravou. Měly by být ale také vzaty v úvahu další vlivy, jako je vliv stresu či vliv dalších onemocnění.

Dle mého názoru právě uvědomění si těchto dalších ovlivňujících faktorů, nám umožňuje na problému pracovat efektivně.

Komentáře jsou uzavřeny.

Kontakt

Mgr. Kateřina Nimrichterová
Ostružinová 5 / 2935
Praha 10 - Záběhlice

www.zdravazada.eu
katerina.nimrichterova@zdravazada.eu
Konzultace a objednávky na tel.: +420 608 124 553

Loga

 
Sodexo Fokus Pass
Unišek Unišek plus Cadhoc

Nejčtenější článek

Poslední článek